31_robert-yasuda-amazon40x241500px_v2.jp

PAINTINGS 2013 - 2014

Amazon, 2014, acrylic polymer on fabric on wood, 40" x 24"

31_botanikos80x742013s.jpg

Botanikos, 2013, acrylic polymer on fabric on wood, 80" x 74"

31_robert-yasuda-trio68x45in20121500px.j

Trio, 2013, acrylic polymer on fabric on wood, 68" x 45"

31_robert-yasuda-lifeline84x72in20131500

Lifeline, 2013, acrylic polymer on fabric on wood, 84" x 72"

31_robert-yasuda-aurora37x4120131500px.j

Aurora, 2013, acrylic polymer on fabric on wood, 37" x 41"

31_robert-yasuda-glide19x66in20131500px.

Glide, 2013, acrylic polymer on fabric on wood, 19" x 66"

31_robert-yasuda-origins36x64in20131500p

Origins, 2013, acrylic polymer on fabric on wood, 36" x 64"

31_robert-yasuda-eos25x9520131500px.jpg

Eos, 2013, acrylic polymer on fabric on wood, 25" x 95"